Alarmabonnementer
til erhverv

Kontrolcentral erhverv

Kontrolcentralen hos Idano Sikring passer på jeres virksomhed 365 dage om året, 24 timer i døgnet. Kontrolcentralen er jeres sikkerhed og tryghed for at alt er som det skal være i virksomheden.
I tilfælde af indbrud, røgudvikling/brand, vandskade, strømsvigt, batterifejl m.v. får I straks besked. Der kan også sendes en vagt, som klarer opgaven for jer. 

Overvågning via kontrolcentral koster kr. 150,- pr. måned ekskl. moms.

Overvåget linje

Normalt kontrolleres kommunikationsvejen fra kontrolcentralen til jeres alarm én gang i døgnet. Med linjeovervågning, bliver linjen løbende kontrolleret, og kontrolcentralen hos Idano Sikring kan derfor reagere straks, hvis linjen forsvinder.

Der kræves i øvrigt linjeovervågning ved forsikringskrævede anlæg fra sikringsniveau 30 og op.
Linjeovervågning koster kr. 30,- pr. måned ekskl. moms.

SIM kort

SIM kort monteres i alarmer, hvor der ikke er internet tilgængeligt. Et SIM kort kan også benyttes som supplement til internet, for yderligere sikkerhed for kommunikation, hvis internettet er nede, eks. ved strømsvigt.

Et SIM kort abonnement inkl. al trafik koster fra kr. 50,- pr. måned ekskl. moms.

Til- og frakoblingskontrol

Ved til-/ og frakoblingskontrol holder kontrolcentralen hele tiden øje med om jeres alarm er tilkoblet eller frakoblet. Dvs. hvis I glemmer at tilkoble alarmen inden et forudbestemt tidspunkt, bliver I kontaktet af kontrolcentralen med en påmindelse. Og omvendt, hvis alarmen uventet bliver frakoblet inden et givent tidspunkt, får I også besked fra kontrolcentralen.
Til-/ og frakoblingskontrol giver jer dermed tryghed for, at alarmen altid er tilkoblet, i et givent tidsrum.
Til-/ og frakoblingskontrol koster kr. 70,- pr. måned ekskl. moms.

GPS overvågning

Overvågning via GPS kan bl.a. benyttes til håndholdte overfaldsalarmer hos udekørende personale, personale på en utryg arbejdsplads el. lign., men også til GPS overvågning af maskiner m.v.
Idano Sikring er leveringsdygtige i al GPS overvågningsudstyr.
GPS overvågning koster kr. 94,- pr. måned ekskl. moms.

Elevator

Kontrolcentralen kan også overvåge jeres elevatorer. Testsignaler, fejl og nødkald bliver overvåget døgnet rundt.

Elevator abonnement koster kr. 94,- pr. måned ekskl. moms.

SMS service

SMS service sender jer en SMS ved frakoblinger og/eller tilkoblinger.
SMS service koster kr. 24,- pr. måned ekskl. moms.